Lootke ainult Minu peale

Lootke ainult Minu peale.

Sõnum Naanalt 26 apr. 2020 usuõelt USA-st

Mul oli terve sari unenägusid ja kahes neist Issand rääkis koronaviirusest. Sellel hommikul ma ärkasin nende sõnade peale, mis tulid vaimust: “Toetuge Minu armule ja headusele, aga mitte vaktsiinidele.”

Kuid seni kui Ta rääkis minuga, olin ma nii väsinud, et uuesti uinusin umbes kaheks tunniks. Ja ärgates ma pöördusin Tema poole ja ütlesin: “Issand andesta, et tulin Sinu juurde nii hilja. Kas Sa tahad midagi öelda?”

Loe edasi “Lootke ainult Minu peale”

prohveteering – Karen Dunham

Ma tervitan Sind Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Siin pastor Karen. Olen Suure Kuninga linnas ja mul on veel mõne inimese eest palvetada, aga ma tahan praegu prohveteerida, sest Jumal ütles Luuka 4:18-19 : „Issanda Vaim on minu peal,
seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid,
ja siin me oleme: 19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Me ütleme: 2017, sa oled Issanda meelepärane aasta!”

Loe edasi “prohveteering – Karen Dunham”

Prohveteering – Karen Dunham

Ma tervitan Sind Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Siin pastor Karen. Olen Suure Kuninga linnas ja mul on veel mõne inimese eest palvetada, aga ma tahan praegu prohveteerida, sest Jumal ütles Luuka 4:18-19 : „Issanda Vaim on minu peal,
seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid,
ja siin me oleme: 19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Me ütleme: 2017, sa oled Issanda meelepärane aasta!”

Loe edasi “Prohveteering – Karen Dunham”

Hundi loomus

Hiljuti kogesin oma südames, et tõuseb sõna „hunt“. Ja ühel hetkel saan juhised südames – vaata ja otsi ja tutvu huntidega looduses. Ma ei teadnud palju midagi nendest – näevad välja nagu koerad ja hundid elavad karjaga. Põgus uurimine andis pildi ja arusaamise, miks Jeesus nimetab valeprohveteid huntideks. Ja miks Paulus Ap. 20:28-31 kutsub ettevaatlikusele ja valvsusele koguduse vanemaid, kui ta nendega oli viimast korda ja hüvastijätmas.

Ap 20:28-31
Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.
Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa,
ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele.
Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma kolm aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil igaühte manitsemast.

Loe edasi “Hundi loomus”

Iisebel

Ahab oli sellel ajal kõige halvem kuningas

1Kn 16:29 Ahab, Omri poeg, sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa kolmekümne kaheksandal aastal; ja Ahab, Omri poeg, valitses Samaarias Iisraeli üle kakskümmend kaks aastat.

1Kn 16:30 Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Issanda silmis, rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud.

Ahab võttis endale naiseks Iisebeli.

Loe edasi “Iisebel”

Nõidus koguduses

„Sest Jumala Sõna on elav ja vägev ja teravam, kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmed (составов) ja üdi (мозгов) ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja (kr.keeles kritikos), (vene keeles meie tunnete ja südame mõtete hindaja) (He 4:12).

„Mu rahvas hukkub tarkuse (teadmise) puudusel (Ho 4:6).

Sellepärast peame teadma asjadest, mis toovad meile õnnistuse. Ma ei tea kuidas hingevaenlasele on teada meie teadmatus, aga ta kasutab seda oskuslikult ära.

Jumal ei varja meie eest midagi, kõik on Tema Sõnas olemas, eriti see, mis puutub Jumala rahva vaenlase kohta, saatana kohta. Loe edasi “Nõidus koguduses”

Need, kes on neednud edu

Andrey Shapovalovi jutlusest konspekt.

Täna ma hakkan rääkima väga tõsistest asjadest. Ma olen kuulnud Bob Jones`i ja David Wilkersoni prohveteeringuid ja teiste võitud prohvetite ja võitud õpetajate prohveteeringuid Kristuse Kogudusest.

Te olete kuulnud juba sellest prohveteeringust, et Kogudus lamab maa peal ja on aheldatud ning ei suuda tõusta, kuna miski hoiab teda maa küljes kinni. Ta oli aheldatud niitidega ja mingite köitega maa külge. Kuskil kuu aega tagasi nägin ma seda nägemust ja olin imestunud, miks Jumal näitab seda mulle, sest seda ma juba teadsin ja olin kuulduga täiesti nõus. Kuid Jumal kontsentreeris mu tähelepanu mitte hiiglase – Koguduse peale, kes oli maa külge köidetud, vaid nende köite peale, millega Kogudus oli köidetud maa külge. Need olid mustad köied. Ma nägin selle nägemuse uut osa ja Jumal kontsentreeris mu tähelepanu selle peale. Ma küsisin Issandalt, mis köied need on? Ja Püha Vaim ütles mulle väga unikaalse asja: köied on saatana vale, need on valed arusaamad, need on täitmata Jumala vaimsed seadused vaimulikus maailmas, mida Kogudus ei tea, ei mõista ja asub saatana vales. Loe edasi “Need, kes on neednud edu”

Meelevald, elu, asupaik

Andrey Shapovalovi jutluse konspekt.
“Nägemus”

Mind võeti ja viidi kaugele maakerast. Ja siis nagu keegi võttis mõõga ja lõikas maa, taevaaluse ja taevad. Nägin mis toimub taevas, taevaaluses ja maa peal ning õhus. Nägin kolme sfääri. Kolmas sfäär – taevas, kus asus Jumal. Teine sfäär – taevaalune. Selles sfääris asusid kõik – nõiad, deemonid, inglid. Inimesed asusid maa peal. Läbilõikes nägin kus asub Jumal, saatan ja inimene.

Saatan oli taevast alla tõugatud ja kontrollis illegaalselt kahte sfääri – taevaalust ja maad.

Inimene oli loodud Jumala poolt unikaalseks isiksuseks. Meie oleme teiega nii unikaalsed, et vaimumaailm vaatab meie peale nagu Jumalale. Inglid, deemonid, taevaalune, kõik kes on loodud taevas ja kõike keda Jumal on loonud maa peale, nad kõik vaatasid meie peale nagu Jumalale. Meie oleme loodud tema kuju ja palge sarnasteks. Ja ainult saatan üritab tõestada meile, et sa ei ole keegi, sa oled tähtsusetu nagu prügi. Meie isegi ei kujuta ette kes on saatan ja miks ta vihkab seda teemat.

Peate mõistma, et inimene on Jumala loomingu kroon, ja et mitte keegi ei ole oma auastmelt Jumalast kõrgem. Kõik teised on Temast madalamal. Loe edasi “Meelevald, elu, asupaik”

MIDA SAAVAD LASTEVANEMAD TEHA OMA LASTELE

MIDA SAAVAD LASTEVANEMAD TEHA OMA LASTELE

Rick Renneri jutlus LifeTV-s 02.12.2009.a. Kuuldu põhjal konspekteeris Aino Teekel

Et tulla toime laste kasvatusega on kolm tähtsat asja:

1.Armastada Jumalat
2.Olla pühendunud Jumalale
3.Alati paluda

1. Lk. 2:22 „Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid
nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette“

Tähtis on teie isiklik pühendumine Jumalale. Teie ei saa aidata lapsi, kui ei ole ise pühendunud Jumalale. Ma tihti näen, kuidas pühapäeva hommikul sõidavad lastevanemad autodega koguduse ette ja toovad omad lapsed pühapäevakooli ja siis ise ära sõidavad. Pühapäevakooli lõppedes tulevad lastele järgi. Need vanemad, kes toovad oma lapsi, kuid ise ei käi koguduses, ei näita head isikliku eeskuju.
Jeesuse vanemad mõistsid, et tuleb tuua Teda Jumala kotta. Ja varajasest lapsepõlvest nad õpetasid teda käima Jumala kojas. Nad TÕID teda. Meie peal on vaimulik vastutus: ise käia koguduses ja olla isiklikuks eeskujuks lastele. Kui meie ise ei käi püsivalt koguduses, siis oleme sellega näidanud eeskuju, et koguduses ei pea püsivalt käima.
Meie olles vanematena pole kordagi esitanud küsimust, kas lapsed tahavad tulla kogudusse pühapäeval. See on Issanda päev ja meie pere sellel päeval käib koguduses.
Meie isiklik eeskuju – see on Jumala teenimine ja see on PEAMINE. Jumal tahab, et meie kummardaksime Teda. Lapsed teevad vanemate järgi, käituvad nagu nende vanemad.
Pühapäev on Issanda päev, seda on vaja meeles pidada. 2.Mo.20:8 „Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!“ Pea ja pühitse hingamispäeva, see on kirjutatud Piiblis. Maarja ja Joosep õpetasid Jeesust isikliku eeskujuga. Koguduses on vaimulik atmosfäär ja lapsed midagi kuulevad ja midagi jätavad ka meelde. Tähtis on teie isiklik pühendumine Jumalale.

2.Õpetada Jumala Sõna.
Õp.3:1-4 „Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu! Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südame lauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!“
See pikendab meie päevi, toob rahu ja meil on soosing inimeste ja Jumala ees. Kas tahate, et teie lapsed elaksid kaua? Pane Jumala Sõna nende südamesse. See on pika ea garantii.
Vanemad teevad tihti vea, mõeldes, et lapsed, ei saa aru. „Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus.“ Laps emaihus olles koges võidmist. Ta ei olnud veel sündinud, kuid tundis ära Jumala võidmise. Olles rase pange käed oma lapsele ja palvetage tema eest ja tema tuleviku eest, palvetage ka keeltes. Kuulutage lapsele, kui ta toitub veel emarinnapiimast, et temast saab Jumala laps ja ta võtab vastu Jeesuse oma südamesse ja hakkab elama Jumala kutsumises.
Tuleb rõõmuga jutustada neile Jumala Sõna, teha seda laste viisil. Mäletan, kuidas võtsin viis siledat kivikest, kui jutustasin neile Taavetist ja kuidas ta viskas, näitasin seda ja kuidas Taavet võitis Koljatit. Ütlesin neile: „Pojad, teie ka saate teha seda, teie ka olete nagu Taavet!“
Jumala Sõna peab saama elavaks teie läbi. Ühel päeval tuli mu juurde mu lapselaps, kes on neljaaastane. Rääkisime taevast ja kes seal elavad, siis küsisin, kas ta teab mis on põrgu . Ka neljaaastasele saab rääkida põrgust, et tema saaks teada ja Jeesus saaks ka tema Issandaks.
Jo.1:8 „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!“ Kui paned lapse südamesse Sõna, siis sa näed edu ja kordaminekut tema elus.
Hb5:14 „Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuse varal harjunud eristama head ja kurja.“ See toob eristuse ja mõistliku meele. Minu vanemad õpetasid minule Jumala Sõna. Mina aga küsisin iga pühapäev laste käest, millest koguduses jutlustaja jutlustas. Nemad teadsid, et koguduses peab mitte lobisema, vaid kuulama, sest isa pärast küsib. Esitasin küsimust, kuidas kuuldut rakendada elus. Nii meie arutasime istudes koos laua taga.