Need, kes on neednud edu

Andrey Shapovalovi jutlusest konspekt.

Täna ma hakkan rääkima väga tõsistest asjadest. Ma olen kuulnud Bob Jones`i ja David Wilkersoni prohveteeringuid ja teiste võitud prohvetite ja võitud õpetajate prohveteeringuid Kristuse Kogudusest.

Te olete kuulnud juba sellest prohveteeringust, et Kogudus lamab maa peal ja on aheldatud ning ei suuda tõusta, kuna miski hoiab teda maa küljes kinni. Ta oli aheldatud niitidega ja mingite köitega maa külge. Kuskil kuu aega tagasi nägin ma seda nägemust ja olin imestunud, miks Jumal näitab seda mulle, sest seda ma juba teadsin ja olin kuulduga täiesti nõus. Kuid Jumal kontsentreeris mu tähelepanu mitte hiiglase – Koguduse peale, kes oli maa külge köidetud, vaid nende köite peale, millega Kogudus oli köidetud maa külge. Need olid mustad köied. Ma nägin selle nägemuse uut osa ja Jumal kontsentreeris mu tähelepanu selle peale. Ma küsisin Issandalt, mis köied need on? Ja Püha Vaim ütles mulle väga unikaalse asja: köied on saatana vale, need on valed arusaamad, need on täitmata Jumala vaimsed seadused vaimulikus maailmas, mida Kogudus ei tea, ei mõista ja asub saatana vales. Saatan hoiab oskuslikult Kogudust vales. Issand ütles, et Ta hakkab andma jutluste teemasid, mis hakkavad purustama ja läbi lõikama neid köisi üksteise järel. Need teemad vabastavad Koguduse ja köied rebenevad. Esimene teema selle hiiglase (Koguduse) kohta oli „Võita ja kinni pidada“. Jumal hakkas andma neid teemasid eesmärgiga, et need välja vabastada vaimumaailma, sest seda peavad kuulma sajad-tuhanded inimesed. See on Minu laste jaoks.

Saatan tahab hoida Kogudust halvatuna. Ta tahab peatada Kogudust ning see millest räägin on üks parimatest tema relvadest, millega ta hoiab Kogudust. Eelmine teema oli üks võimsamatest köitest. Nende jutluste eesmärk on vabastada sinu mõistus ja vaim, sest tõde tõeliselt vabastab. Sind vabastab tõde. Viimastel aegadel just tõde vabastab Kogudust. Mitte mingi pastor, mitte mingi denominatsioon või Jumala teenija, vaid tõde. Ilmutatud tõde vabastab Jeesuse Kristuse Ihu. Meie, kui Kogudus, saame tõusta ainult pärast neid tõdesid, mida Jumal ilmutab ja kui Ta lõikab läbi kõik need saatana valede köied. Jumal otsib neid inimesi, kellele Ta tahab ilmutada need tõed.

Saatanal on vaja peatada Kogudust. Ja see on üks edukamaid tema relvadest, et kristlased, mõistmata seda seadust, neavad, laidavad ja peatavad iseennast.

See on üks tähtsamaid vaimulikest seadustest ning eirates ja rikkudes seda tõmbame endi peale needuse ja laostumise. Jumal ütles mulle: „ Minu lapsed ise on ennast ilma jätnud Minu Aust“. Püha Vaim annab teile teada, et just see köis hoiab teid kinni.

 

Täna ma tahan jutustada, miks Jumala Au lahkub Kogudusest. Oma teenimise praktikas ma pole veel näinud ühtegi võitud teenijat, kes käiks Tema Aus ja edus ning kes eksisteeriks kaua needes teise teenija võidmist.

Iga kord, kui sa negatiivselt ütled võitud teenija vastu ja tema võidmise vastu, kes sa ka ei oleks ja mis sa ka ei teeks, sa kurvastad Püha Vaimu ja nead sellega oma teenistuse edu. Vaimses maailmas sa kurvastad ja laidad edu.

See teema on seotud parallelselt nägemusega, mida nägin. Ma nägin edu, kui elavat mateeriat. Ma nägin edu ja võidmist ja just edu. Edu on vaimne asi. Vaimses maailmas edu on vaimne asi. Ma nägin võidmist, edu ja õnnistust nagu elavat mateeriat. Ma nägin, et ta on elav. Ma nägin Kogudust seda needmas ning ütlemas sellega lahti võidmisest, edust ja õnnistusest. Jumal ütles, et Minu lapsed oma suuga needsid edu ja õnnistust oma elus. Minu lapsed tõrjusid ja ajasid välja Minu võidmise, edu ja õnnistuse ning selle asemele tuli rahulolematus, pettumus ja needus. Kuidas me seda tegime? Mitte täites teatuid vaimseid printsiipe ja seadusi, mis on pandud Koguduse aluseks ja universumi aluseks. Rikkudes neid hävitame oma elu. Mida tähendab laita võidmist ja Jumala võituid?

Ma pole veel oma elus negatiivselt rääkinud Jumala võitute ja nende võidmise vastu.

Kuid ma ründan religiooni, mis on surma vaim ja orjus. Me purustame deemonlikku monstrumit, kuid mitte mingil moel ei ründa karjaseid või mingisugust kogudust, sest nad on Jumala lapsed, kes vajavad vabastust. Nad võivad olla vaimselt pimedad ja neil puuduvad Jumala ilmutused, kuid nad on Jumala lapsed. Mingil moel me ei ründa neid ja hoidku Jumal, kui keegi seda teeb. See on väga tõsine asi.

Ma värisesin ja kartsin kui Püha Vaim andis mulle selle teema. Ma hakkasin meenutama kogu oma elu ja ma palusin Jumalat, et Ta tuletaks mulle meelde kas või ühegi juhtumi, millal ma laitsin võidmist või Jumala võitut. Mulle ei tulnud ühtegi juhust meelde ja ma kiitsin Jumalat. Ma tänasin teda, et isegi kui ma aru ei saanud, et ma polnud seda teinud. Jumal ütles, et see on niivõrd tõsine asi, sest just see jätab Koguduse ilma Jumala Aust. Paljud võitud, kes olid võidmises on jäänud ilma Tema Aust sel põhjusel, et ei hoia oma keelt. Sest, kui nad ütlevad välja, mis see telejutlustaja tegi – nad naeravad neid, kes kukuvad Jumala väe läbi ja kellele kulda puistatakse ning kes prohveteerivad. Nad ei hoia oma suud kinni. Nägemuses nägin ühte pastorit, kes naeris teise teenija võidmist. Ma nägin vaimses maailmas ja olin šokis, mu üle tuli värin ja õudus, sest ma nägin, kuidas temalt võeti ära edu kui elav mateeria ja ma otsustasin panna oma suu lukku kogu oma eluks, et mitte kunagi, mitte kunagi, mitte kunagi ja mitte midagi öelda kellegi võidmise vastu ja võitud sulase vastu, ei mingit halba kõnet või mingit märkust või midagi sellist mida ma aru ei saa. Ma nägin, kuidas sellelt pastorilt ja kogu tema koguduselt võeti Au pilv ära, sest ta on elav ja läks ära. Ma nägin, et just edu ja võidmine, mida Jumal oli valmis pannud selle koguduse jaoks, lahkus. Ja siis Jumal näitas mulle, et tervetel denominatsioonidel, kes midagi on öelnud, on Au lahkunud pastoritelt ja Tema võitutelt. Nägin mis toimub kellegi võitu elus, kuidas Jumala Au lahkus kogu denominatsioonist, kus kõik üksteise järel midagi ütlesid. Ainult üksikutel oli tuluke veel järel, sest nad ei nõustunud nendega, kes võitute vastu rääkisid. Ma nägin, kuidas Jumala au lahkus kogu denominatsioonist ja ma nägin võtit selle jaoks. Sa solvasid mitte võitut, vaid võidmist. Kui sa needsid tema edu, sellega sa automaatselt needsid oma edu. Jumal ütles, et kui ma näiteks autoga sõitsin kellegist mööda ja kui keegi siis midagi halvasti ütles, siis ei solva ta võidmist. Võidmist ja edu pilgatakse sel hetkel, kui sa näed Püha Vaimu ilmingut ja siis ütled selle vastu. Püha Vaim ütles, et see on peaaegu Püha Vaimu pilkamine ja ainult Jumal teab selles täpset piiri.

Jumal ütles, kui Minu rahvas ei saa kuulda seda teemat ja ei võta seda oma vaimu, lastakse vabaks Miikali needus (2Sa 6:12-23). Praegu on Miikali needuse all terved denominatsioonid. Taaveti kohta on mitmeid kordi midagi öeldud, aga mäletate millal Miikal jäi viljatuks ja miks see juhtus. Sellepärast, et Taavet oli just oma ülistuse võidmises. Kui ma hakkan labidaga kaevama ja ükskõik mida sa selle kohta ei ütleks see ei lähe arvesse, sest sa ei solvanud võidmist vaid inimest. Aga kui sa midagi ütled siis, ku ma olen Püha Vaimu võidmise all, siis sa solvad võidmist. Oma nägemuses nägin inimesi, kes ütlesid Benny Hinni, Katrin Kuhlmani, Aleksei Ledjaevi vastu. Ma nägin inimesi, kes ütlesid paljude võitute vastu ja nägin, kuidas Püha Vaimu solvati ja just siis võeti ära võidmine. Kui sa kunagi oled kellegi kohta midagi öelnud, siis kahetse seda tuhas ja põrmus, sest nüüd on saabumas teine aeg. Hammusta oma keelt, kui sa millestki ei saa aru. Sa ei peagi kõigest aru saama. Keegi pole öelnud, et Jumal hakkab sulle aru andma Oma tegudest. Jumal ütles, et igaüks saab karistatud, kes halvasti räägib Minu võidmise kohta. Pidage meeles, kes puudutab Minu võitut, see puudutab Minu silmatera. Teiste sõnadega ütleks Issand, et see puudutab Mind! Mind! Mõned ei mõista, et just see on nende elus või peredes korgiks. Sellega sa needsid ärkamist. Kuuled, sa needsid ärkamist selles inimeses.

Aga äkki Jumal selgitab sulle, mida sa ei mõistnud ning siis sa tegutseks ise veel suuremas Aus ning sind ei mõistetaks.

Ja see on üks nendest köitest, mis hoiab kinni kõiki kogudusi ja denominatsioone, sest arvame kõike teadvat kuidas Jumal liigub. Meie ei tea midagi, kui ainult sinu uuesti sündinud vaim teab, et see on Jumal! Ja ka siis, kui sa käid väga lähedases osaduses Temaga.

Kui Taaveti võidmine oli solvatud, just siis lahkus Miikali pealt õnnistus ja tuli viljatuse needus. See on vaimulik seadus. Samal ajal Jumal kaitseb Oma võidmist. Ja Jumal ütles, et see on üks tähtsamaid seadusi vaimses maailmas ja need, kes sellele ei allu ja ignoreerivad vaimset seadust sattuvad needuse alla. Ja just edu lahkub nende elu pealt ja Püha Vaim lahkub, kes toob edu. Ja vaimses maailmas sa oled avatud. Püha Vaim tuletab sulle meelde millal sa seda tegid ja Ta tahab sind vabastada. Jumal tahab, et Kristuse Ihu tõuseks ja ärkaks ellu.

Mõned pastorid küsivad: „Miks Jumal annab sulle need teemad?“

Ma läksin nende kodulehele ja seal maksis iga jutlus 5 dollarit. Ma ütlesin talle, et Jumal ei saa anda sellepärast, et see 5.99 on nagu kork Jumala võidmisele ees. Kui tahad, et Jumal sulle annaks, siis levita ja anna. Anna! Kui palju sa Jumalale andsid, et saada?

Üks inimene ütles mulle: „Sa oleks rikkam, kui sa kas või ühe dollari eest müüks oma jutlusi, sest kogu maailm kuulab sind“. Ma vastasin: „Ma olengi rikas – hingede poolest, kes on muutunud Tema nimes.“ Inimesed ei mõista rikkust. Mu eesmärk ei ole raha. Mu eesmärk on veel üks hing, sellepärast ma siin seisan. Sest pärast seda jutlust veel üks hing saab täieliku vabaduse.

Kui sinu huultest kas või üks kord tuli võitu kohta ja tema võidmisele laimu, solvamist ja neendmist, siis sa needsid oma edu. Jumal selgitas miks ta andis inimesele mõistuse, sest loomadel ei ole mõistust, neil on instinktid. Jumal ütles, et Ma andsin inimesele mõistuse ühel ainsal põhjusel, sest mõistuses me ehitame oma kõne makette. Kui oleme ehitanud oma kõne maketi ning selle välja öelnud, siis ei saa me midagi tagasi tuua. Jumal ütles: „Ma andsin inimesele mõistuse, sest ta on Minu sarnane ja mida nemad ka ei ütleks – nad on seda loonud. Me oleme vaimselt pimedad ja ei näe, et igaüks meist on looja! Ükskõik mis vaimulikus olukorras sa ka ei oleks, oled sa ohtlik saatana riigi jaoks, sest sa võid öelda niivõrd võimsalt, et saatana riik saab purunema. Jumal ütles mulle, et Minu lapsed peavad õppima õieti mõtlema. Mõtlemises on Jumal sulle andnud maketi ehk mustandi.

Mustandit peale sinu keegi ei näe. Mustand on see, et ma valmistun tegema originaali. Mustandis teeme märkmeid ja midagi kriipsutame välja, aga originaali kirjutame ümber. Sinu mõtlemine – on sinu kõne! Ma ise jutlustan, et oma keelt peame jälgima, kuid nii nagu Jumal näitas mulle… Ma nägin vaimses maailmas, et inimene paneb maketi peas kokku ja pärast väljastab elava asja, mida ei saa tagasi võtta.

Vaimses maailmas ta jäi rippuma. Kõik! Olge väga ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Sest kõik, mida sa oled loonud ja kaalunud oma mõistuses, võid sa lasta välja vaimsesse maailma läbi oma suu. Sõna – see on sinu looming! Iga kord, kui sa räägid mõtlematult on see saatana rünnak sinu elule.

Mt12:36 „Ent ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igaühest tühjast sõnast, mis nad on rääkinud“. Tühi sõna on mõtlematu sõna. Tühi sõna on mitte loodud ja mitte kaalutud sõna, lihtsalt välja tulnud. Miks inimene annab aru? Sest tühi sõna omab ka tähendust ja teeb oma tööd. Meie üle mõistetakse kohut selle alusel, mida oleme teinud. Sõnad on sinu teod. Iga sõna vaimses maailmas on tegu. Kuidas?

Sa palud pastorina, et Jumal tõstaks sinu koguduse, päästaks lapsed, perekonna, aga pärast laidad võitut ja võidmist. Tea, et siis sa needsid oma peret, oma tulevikku ning võidmine võetakse sinu koguduselt. Palu, et see ei oleks Püha Vaimu pilkamine, mille eest andestust ei ole.

Sa võid ütelda, et need on sõnad, aga sa ei kujuta ette, et sõnad on tõsisemad kui teod. Tegusid saab parandada, aga sõna ripub vaimses maailmas. Mida teha?

Ma olen veendunud selles, et need, kes praegu ei oma Jumala Au endil ja oma teenistusel  –  on need, kes ründasid võituid. Ja kui nad ei peatu ning ei palu andeks Jumalalt, lähenevad nende edu päevad lõpule. Seda printsiipi õpetas Jumal mulle kohe, kui astusin teenistusse. Jumal ütles, et mitte kunagi ära halvusta ja ära nea edu, vaid õnnista. Sa pead õnnistama edu ja edukaid inimesi. Kui sa halvasti ütled, siis sa mõistad kohut. Meil ei ole õigust kohut mõista. Mõistes kohut, sama seaduse järgi mõistetakse sulle kohut. Sa pead õnnistama võituid. Õnnistades võituid tuleb võidmine sinu peale. Miks Eliisa sai topelt võidmise? Sellepärast ta alati õnnistas võidmist. Kui sa õnnistad võidmist, siis võitud mehe või naise võidmine tuleb sinu peale. Sa pead ainult õnnistama ja õnnistama. Teate mida kõige rohkem on kogudustes levimas – kadedus. Kadedus on juur kõikidele probleemidele. Esimene patt ei olnud uhkus, vaid kadedus. Algul kadedus ja siis uhkus. Sest uhkus põhineb millegi peal, talle on vaja platvormi. Uhkus ei tule kui ei ole platvormi. Platvorm: kas ta on parem kui mina? Uhkus pole esimene samm vaid kadedus. Aga uhkus ütleb siis: „Hmm, ma olen parem.“ See on juba uhkus. Kõikide probleemide juur on kadedus. Sellepärast üks võitu ei või vaadata teisele võitule. Kadedus ei lase õnnistada. Ja just sellega üks denominatsioon needis teise denominatsiooni ning sellega võttis enda pealt ära võidmise. Viimased denominatsioonid tõusevad ńing tõusevad uued Püha Vaimu liikumised ja need, kes olid eile võitud võtavad enda pealt võidmist ära. Ja nüüd me näeme surnud kogudusi, kus Püha Vaim tegutseb veel ainult ääre peal.

Ma räägin praegu täiskasvanutele, kes liiguvad oma edu poole, oma linnade ärkamise poole. Ma räägin vaimsetest prinsiipidest Jumala meestele ja naistele, võitutele, kes ei mõista kuhu on läinud võidmine. Ma räägin sellest korstnast kuhu ta läks.

Tea, et igakord kui sa räägid võitud sulase vastu, sa ütlesid seda just oma ellu.

Jumal ütles mulle: „Ütle Minu lastele, et nad just nüüd kõnelesid seda oma ellu. Sõna sõnalt, viha vihalt, needus needuselt, kõike seda täielikult ütlesid sa oma ellu.“

Ja Jumal näitas mulle veel: ma nägin inimest, kes rääkis laimu ja needust teise sulase kohta, et võidmine oli lahkunud ja asemele tuli kurbus, pettumus.

Sul ei saa olla edu, sest sa needsid edu. Jumal näitas mulle, kui sina ütlesid Püha Vaimu liikumise kohta, väljus needus mis jäi tema enda pea kohale. Just see asi pani Jumala liikumise kinni ja suleb taevad. Nüüd on sinu palved vähem kuuldavad ja see must pilv liigub alati koos sellega, kes ütles needust. Ta ei lähe mitte kunagi võitud sulase poole. Kui sa lõid selle musta needuse pilve mille juurde liitusid deemonid. Võitud sulase juurde nad ei saanud minna, sest Jumal kaitseb võitut.

 

Peab teadma, et see on vaimne seadus, kui sa vabastad needust, ripub see pilv su enda kohal ja see on elav olend, mille sa pead ära klaarima. Mõned võitlevad kogu oma kristliku elu ning ei oma edu: ei raha asjus, ei pere asjus, ei vaimsetes asjades, ei koguduses. Ja kus ta ka ei oleks, tuleb vaevalt ots-otsaga toime ja seda kõikides sfäärides.

Ma annan praegu sulle vastuse. Püha Vaim tuletab sulle meelde need momendid, kus sa pead meelt parandama väga tõsiselt. Kui sa tunned, et ma kirjeldasin sind, siis sa pead tegema mõned sammud. Kui sa avalikult needsid võitud sulast, siis avalikult pead teda õnnistama ja avalikult paluma Püha Vaimu käest andeks ja ka selle sulase käest. Ükskõik kuidas.Ma mõistan, et mõnesid sa võib-olla ei saa kättegi, siis siiralt kahetse, Jumal näeb su südant. Jumal ütles mulle, et me peame õnnistama ja see on vastumürk needusele, muidu pead olema kogu oma elu selle pilvega mida oled ise loonud suu kaudu. Võti – on selle õnnistamine, mida sa kunagi oled neednud. Mõned arvavad, et paluvad andeks ainult Jumala käest ja sellest piisab. Ei! Teie solvasite võidmist. Tuletage meelde Iiobit ja tema sõpru. Miks Jumal neile ei andnud andeks?

Ainsal põhjusel, nad rääkisid Iiobi peale, solvates sellega Jumalat. Ja kui nad lähenesid Jumalale, siis Jumal ütles, et ta ei soovi neid näha.

(Iiob 42 pt). Jumal ütles, et nende ohvrit ei võta ta vastu enne kui Iiob neile andestab ja nende eest palvetab. Oli midagi vabastatud Iiobi ellu, mis jäi tegelikult nende endi pea kohale rippuma. Jumal ütles, et ainult Iiob omab seda võtit. Kelle vastu olete rääkinud, selle käes on võtmed teie vabaduse jaoks. Te peate teda õnnistama ja tema peab teid õnnistama, kes see ka ei oleks. Kellest olete rääkinud, tema käest peate ka andeks paluma. Kui olete rääkinud kogu koguduse ees, siis ka kogu koguduse ees peab kahetsema.

See, kes neab Iisraeli on neetud. Miks? Jumal on nii öelnud. Siin on täpselt seesama vaimne printsiip. Sellepärast, et Elav Jumal elab Iisraeli keskel. Ja kes neab Iisraeli neab Jumalat. Sellepärast, et kõik tuleb tagasi sinu pea peale. See on vaimne seadus. Kõik tagarääkimised ja needus ripub sinu peakohal. Need on deemonlikud tunnistajad, kes tunnistavad sinu vastu.

 

Mäletate rahvast, kellega Joosua sõlmis lepingu, aga Saul hakkas neid hävitama. Mäletate, kuidas Taavet ei mõistnud, kust see needus on tulnud. Prohvet ütles, et Saul rikkus lepingut, mis oli Joosual sõlmitud selle rahvaga. Ja see rahvas omas täit õigust elada seal maal Iisraelis, aga Saul hakkas neid hävitama. Jumal ütles, et Ma ei saa midagi teha nii kaua, kuni see rahvas laseb sind vabaks. Mis see on? See on vaimne seadus. Kogudus, kelle vastu oled pattu teinud peab sind ka vabaks laskma.

Taavet tuli nende juurde andidega ja andeks paluma, aga rahvas ütles, et seitse Sauli poega peavad olema tapetud. Ja pärast seda, kui seitse Sauli poega oli tapetud, võeti needus ära. Saul oli neednud sellega ennast, oma sugu ja kogu Iisraeli. Ta läks sõjaga nende vastu, kes olid võitud, sest Jumal võttis neid vastu läbi sõlmitud lepingu. Nagu Iisraeli rahvas oli võitud, olid ka nemad võitud ja neil oli täielik õigus elada Jumalas sellel maal. Taaveti kohal oli taevas kinni ja ta pidi selle sõlme lahti harutama.

 

Kes sa ka ei oleks, omad sa Jumala sarnasust luua ja seda oma sõnaga. Mida sa oma sõnaga oled loonud, see on elav.

 

Mt.12:37 „Sest su sõnust arvatakse sind õigeks ja su sõnust mõistetakse sind hukka.“

 

Kuidas saada õigeks? Õnnistades! Õnnistades olen ma õnnistatud. Needes olen ma neetud. Kogudus! See on vaimne seadus! Püha Vaim oli väga vali minuga, kui Ta neid asju rääkis.

 

Ro.14:4 „Kes oled sina, et sa mõistad hukka teise sulase?“ Isegi, kui sel võitud sulasel ei ole õigust, ei ole sul mingit legaalset õigust teda hukka mõista.

 

Ro.2:1 „Sellepärast, oh inimene, kes kohut mõistad, ole sa kes tahes, ei ole sul mingit vabandust! Sest milles sa kohut mõistad teise üle, sessamas sa mõistad iseenese hukka; sest sina, kes teist hukka mõistad, teed ise sedasama!“

 

Vaarao tunnistas Joosepi edu, kes oli Jumala poolt võitud ja see edu kattis vaaraod. Teine vaarao hülgas Joosepi ja ta oli Jumala poolt neetud. Kas teate, et Egiptus elab tänapäevani kaotuses ja needuses ainult sellepärast, et nad ei tunnistanud võitud Joosepit ja needsid Iisraeli?

 

Sinu suust peab tulema ainult õnnistus, et sa oleks õnnistatud.

5

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga