Iisebel

Ahab oli sellel ajal kõige halvem kuningas

1Kn 16:29 Ahab, Omri poeg, sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa kolmekümne kaheksandal aastal; ja Ahab, Omri poeg, valitses Samaarias Iisraeli üle kakskümmend kaks aastat.

1Kn 16:30 Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Issanda silmis, rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud.

Ahab võttis endale naiseks Iisebeli.

1Kn 16:31 Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda.

Ahab oli kõige hirmsam kuningas sellel ajal.

1Kn 16:32-33 Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Ja Ahab valmistas Ašera kuju. Ahab tegi Issanda, Iisraeli Jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud.

See oli poliitiline abielu. Iisebel oli kuninga Etbaali tütar. Isa oli Baali preester ja Iisebel – preestrinna. Ahab võttis endale naise paganrahva hulgast – paganliku kultuse preestrinna. Baal kasutas enda teenimiseks seksuaalseid orgiaid ja lasteohverdamisi.

Kui Iisebel tuli Iisraeli ja võttis oma koha kuningannana, tõi ta kaasa veel 450 baali ja 400 Ašera prohvetit. Ta üritas tappa kõik Jumala prohvetid, ainult 100 prohvetit said peita end Iisebeli eest.

Iisebeli kaks külge.

Kõige pealt ta oli konkreetne inimene, kuid Iisebel on rohkem kui inimene. Ta on kurjuse prototüüp – kogu ajaloo vältel. See vaim oli juba enne, kui Iisebel elas. Kuid kõige erksamalt see vaim väljendus just Iisebelis.

Iisraeli ümbritsevate rahvaste religioonide jumalannad olid:

Ishtar – babülooni jumalanna

Anad – kaananlaste jumalanna

Eshteret – süüria ja foiniikia jumalanna

Diana – rooma jumalanna

Artemiida ja Veenus – kreeka jumalanna

Afrodiita ja Osis – egüptlaste jumalanna

Kali – hindude jumalanna

Lilit – heebrealaste jumalanna

Nende kõigi taga oli sama vaim – Iisebeli vaim.

Juutide okultne kabala teoloogia sai alguse Eedeni aiast. Seal, kus oli madu – seal oli ka Lilit. Ja okultse kabala teoloogia järgi Lilit oli inimkonna ema. Seal on omad lood. Selle okultse religiooni eesmärk on tuua Lutsifer troonile ja tõestada, et Lilit oli kogu inimkonna ema.

Kuid see on üks ja sama vaim, ainult võiks öelda, et Lilit on – Iisebelist tugevam.

Iisebel on kurjuse prototüüp ja selle taga on konkreetne kuri vaim ning talle on antud ülesanne saatanalt. Ja veel – selle vaimu on eesmärk asendada Jumala isadus jumalannade matriarhaadi vastu. Kogu ajaloos on see tihedalt seotud seksiga ja viljakusega. Nendel religioonidel on seksuaalsed orgiad paganate templite juures. Lisaks seksile on veel väljendub tugevalt see veel järgmistes valdkondades: võim, kontroll, manipulatsioon, tapmine.

Iisebeli vaim on selle ajastu üks peamisi vaime. Me peame teadma, kuidas see vaim tegutseb ja kuidas sellele vaimule vastu hakata.

Sellised vaimud nagu hoorus ja abielurikkumine astuvad kontakti ja teevad koostööd Iisebeliga. Kõik see võib lõppeda hinge tapmisega ja ka füüsilise tapmisega. Seks on peamine, mis relva Iisebel kasutab, siis manipuleerimine, kontrollimine, … .

See kõik on ühel eesmärgil, et rüvetada Jumala sulaseid, peatada neid Jumala tahte täitmises ning üldse peatada Jumala töö.

Iisebeli vaim vihkab eksortsismi (kurjade vaimude väljaajamist) ning purustab Jumala ja Püha Vaimu andide tööd.

Iisebeli juured

Seksuaalne vägivald: hingelised sidemed, viha, vihkamine.

Hüljatus isa poolt.

Meeste vihkamine.

Mehed tahavad ainult ühte – seksi.

Pole jäänud korralike mehi: mehed on pahad.

Üldse ei ole – häid mehi.

1. Levinumad teed, kuidas see vaim siseneb on – läbi seksuaalsete kontaktide ja inimsuhete kaudu. Seksuaalne vägivald – see oleks nagu ebaõiglane, ta on ju ohver. Paljud on olnud varajases lapsepõlves seksuaalse ahistamise ohvrid või olid seksuaalse mõnitamise ohrid.

Paulus ütleb Korintlastele, et kes ühineb hooraga – on üks vaim temaga.

1Kr 6:16Või kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb: «Need kaks saavad üheks.»

1Kr 6:17 Aga kes hoiab Issanda poole, see on temaga üks vaim.

Iisebel tuleb seksuaalses vägivallas läbi hingeliste sidemete, samuti läbi viha või vihkamise kaudu.

2. Isad on väga unikaalsed, eriti tütardele. Ema õpetab kuidas elada. Isad, kuidas olla armastatud. Nad tunnevad isade juures ennast turvaiselt ja see õpetab neid tuleviku tarvis, kuidas mehega elada. Isad, kelle tütrel on Iisebeli vaim – neid tütreid pole kunagi kallistatud ja neid pole sülle võetud, neile pole öeldud, et ta on armastatud laps – ja nii tekkis hüljatus.

3. Tekib vihkamine meeste suhtes. See järel ta hakkab meest kiusama, et ei mingit seksi. Ja ta kasutab seksi, kui relva. Algul kasutab seksi, et saada meest kätte, aga siis kiusab meest keeldumisega. Sellega Iisebel maksab kätte isale hüljatuse eest. Seksist keeldumine – see on, kui karistus.

4. Mehed tahavad ainult ühte – seksi. Ära suhtu minusse, kui seksuaalsesse objekti. Kõik, mida mehele on vaja – seks. Aga, kui naine hakkab nii mõtlema, siis see toob Iisebeli vaimu kohale. Paljud mehed tahavad naist lähedase sõbrana rohkem, kui seksi.

5. Ei jäänud ühtegi korraliku meest. Kui naine mõtleb nii, siis ta on lakanud otsimast korraliku meest, sest ta mõtleb, et pole mehi. Iisebeli vaimuga töötab ka isolatsiooni vaim.

Iisebeli vaimuga sa ei saa täita Jumala tahet ja Jumala kuningriigis teeb see suurt kahju.

Kristuse ihus kannavad paljud Iisebeli vaimu. Paljud isegi ei tea seda, sest ei oska eristada Iisebeli omadusi.

Ilm 2:20-21 Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen talle andnud aega meeleparanduseks, ent tema ei taha parandada meelt oma hoorusest.

Iisebel hakkab tegutsema ka läbi nõiduse ja mässu, olles üks levinuid vaime tänapäeval. Ta on suur vaenlane Kristuse ihus. Ta tegutseb isegi siirastes uskliketes, kelle süda on orienteeritud Jumalale. Ja samuti neis, kes on saanud koguduses positsioone.

See vaim – on üks kurjadest vaimudest, kes ehitab oma kindlustusi enne kõike naistes, kuid samuti ka meestes. Absalom on hea näide sellest, kuidas tegutseb üks kontrolliv vaim.

Kes on Iisebeli vaimu juhtimises -nende elus on palju kaost, rahutust, ebastabiilsust, purunenuid suhteid ja purustusi. Iga inimene, kes on kokku puutunud selle vaimuga on kokku puutunud agressiivsete katsetega purustada suhteid lähedaste inimestega.

Kuigi uskumuste süsteem on Iisebelil vale, omab ta kindlaid veendumusi. Iisebelid on tavaliselt sügavate veendumustega inimesed, sest nende süda on suunatud Jumala peale ja nad soovivad tuliselt teenida Jumalat. Tänapäeva Iisebelid usuvad sügavalt, et nad teenivad ainult tõelist Jumalat, kuid tõeline ja salajane motiiv on ENESEKUMMARDAMINE.

Iisebeli missioon

Tema missioon on tappa prohveteid ja seda on ta üritanud teha kogu ajaloo vältel. Tema eesmärk on ohvrite kaudu saavutada endale au, tunnustust ehk – inimliku tähelepanu (Mt 6:2-5). See on peidetud armastuse soov ja oma väärikuse kinnitamine, kuid vale fookusega.

Mt 6:2-5

2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!

3 Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb,

4 et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!

Ego

Teise järguline ülesanne on Iisebelil „kastreerida“ kõiki mehi, et neil ei oleks võimu ja väge teiste üle. See vaim vihkab mehi ja tema motiiviks on kättemaks teatud suhtes meestele. See soov on tekkinud meeste poolt solvata saamiste pärast või halbade suhtlemiskogemuste tõttu.

See vaim on: väga agressiivne, väga otsustav, kontrolliv, manipuleeriv, võimu janune, petja, ei armasta meeleparandust ja väga kuri. Ja need on tema põhilised omadused.

Seda vaimu võiks nimetada „saatana naiseks”. Kuid suurem pettus on veel see, et see vaim on religioosne.

Iisebeli omadused

Koguduses üritab see vaim valitseda ja kontrollida Jumala inimesi. Ja kui me ei ole otsustavad, siis langeme selle vaimu lõksu. Iisebeli vaim üritab avaldada oma tugevat mõju kogudustes, aga samuti ka poliitikas. Kuigi Iisebel on religioosne, ta suunab oma ebaseadusliku meelevalla tõelise prohvetliku liikumise vastu. (Iisebel ja Eelija) Iisebel vihkab prohveteid ja prohvetlike teenistusi. Nimelt ta vihkab meeleparandust ja alandlikkust ja eestpalveid, sest just need asjad purustavad tema uhkuse ja kangekaelsuse kindlustusi.

Iisebelidele meeldib näidata võimu ja meelevalda, mida tegelikult neil ei ole. Ja ta kasutab selleks hirmutamist. Vaim tahab oma tahet peale suruda kogudustes ja usuorganisatsioonides. Et, kui ei tehta minu moodi, siis lahkun ja kuidas te ilma minuta hakkama saate. Hirmutamine ja ähvardamine on tema relvad selleks, et hirmu abil kontrollida inimesi. See on kaugel Jumala armastusest, see on katse kasutada ebaseaduslikku võimu, mida tal ei ole.

Kui ütlete Iisebelile „ei”, siis algab sõda

Tal ei meeldi, kui talle vastu hakatakse. Ta pöördub selle vastu, kes keeldub tema tahet täitmast, eriti, kui varem ta sai edukalt manipuleerida. See toob esile kurja reaktsiooni, halvustamise ja alandamise. See emotsionaalne rünnak võib tekitada kahju ja haavu sellele, kelle vastu on ta pöördunud. Kui selline käitumine toimub avalikult, siis võib see tema tõelist palet teistele näidata – neile, kes enne olid selle vaimu poolt petetud.

Ja kui need, kellel on seaduslik vaimulik meelevald ning ütlevad talle”ei”, siis ta alustab sõda. Pidage meeles Iisebeli vaim on sõjakas vaim kogu oma varustusega. Ja selle vaimuga töötab kaasa palju teisi vaime. Iisebelile meeldib tegutseda seal, kus on ebakindlus.

Purustused

Seal, kus Iisebel tegutseb, seal on purustused (suhted, elud, kogudused, Jumala sulaste elud ja teenistused). Ja eriti ta vihkab neid, keda ta kontrollivad. Pidage meeles! Iisebeli misioon on tappa prohveteid.

Kasutades kaht viisi:

1. Hävitades meeste meelevalda, prohveteid ja teenistusi.

2. Hävitades oma ohvreid, üritades võtta kontroll nende elude üle.

Iisebel võistleb võimuga

Ta jälestab ja ei ilmuta mingit austust, eriti siis, kui võimul on mehed. Ta ei salli mingisugust võimu enda üle ja üritab neid hävitada ja võtta võim üle. Lapsepõlves see vaim avaldub nii, et tal on väike või üldse puuduv teistest lugupidamine.

Iisebel on klassikaline näide sellest, et kuidas lüüa nuga selga. Ta naeratab teile ja isegi kallistab, aga siis, kui keerate selja lööb noa selga ja seda mitmeid kordi, ise nautides – igat tekitatud haava. See on väga kuri ja libe vaim. Olge ettevaatlikud!

Kontroll ja manipulatsioonid

Need on kõige tugevamad omadused Iisebeli loomuses. Need on nõiduse vaimud ja need on üsna ohtlikud. Kõiges, mida Iisebel ka ei teeks, kaasab ta need mõlemad vaimud, selleks et saavutada oma eesmärke. Iisebel on ideaalne manipulaator ja seda tal õnnestub kõige paremini teha tema ohvriga, keda ta kontrollib. Iisebel ei saa teid kontrollida ennem, kui tal on ennem õnnestunud teid meelitada. Hoiduge tema libekeelsuse eest, tal on siledaid prohvetlike sõnu ning sellel vaimul on teesklevaid pisaraid.

Iisebelile meeldib vale vaimulik juhtimine. Ta teab, kuidas tekitada liikumist ja selles funksioneerida. Ta kasutab ka lapsi, et manipuleerida teie südamega, et saavutada oma eesmärk.

Iisebelile meeldib sünnitada oma „vaimulike” lapsi, sest ta otsib õpilasi, kes toituksid tema lauast. Ta otsib neid, kes on mässus, kes on nõrgad, haavatud või neid, kes ka võistlevad võimu pärast. Ta teab, kuidas ära kasutada sügavad emotsionaalseid haavu manipuleerimiseks ja kontrolliks, kuna ta tekitab „hingelisi sidemeid”. Talle meeldib koondada enda ümber inimesi aga olla nendest eemal, kes tõesti võivad talle midagi öelda. Iisebel teab kõige paremini, kuidas tegutseda segaduse momendil. Ta kompab teise hinge, et üles otsida nõrkusi. Ta teab, kuidas tekitada „hingelisi sidemeid”. Ta kasutab hirmu manipuleerimiseks ja endale alistamiseks. Iisebel on domineeriv ja alati tahab kontrollida teid.

Võim

Talle meeldib võim. Raha pole alati peamine selle vaimu jaoks, ta tahab võimu. Talle meeldib kontrollida, sest kontrollides ta saab endale jõudu. Sellepärast tunnete teie vaimuliku kurnatust pärast temaga võitlemist. Ta kasutab enesehaletsust ja oma nõrkusi selleks, et alistada teisi endale kaastunde ja haletsusega.

Ta kasutab isegi palvet

– manipuleerimiseks, et ta saaks, keda ta tahab kontrollida. Ta palub neid palveid kõva häälega, et tekitada illusioon, et kuuletumine Iisebelile on tõepoolest Jumala tahe või ka selleks, et tekitada hirmu või teisi emotsioone, mida ta saab kasutada manipuleerimiseks.

Kui te astute Iisebeli ja selle inimese vahele, keda ta manipuleerib, siis ta ründab teid täie tigedusega, üritades purustada teie suhteid selle inimesega. Ta hakkab hävitama teie reputatsiooni ja eraldab teid oma ohvrist.

Iisebel armastab kamandada. Ta solvub kergesti ja tihti reageerib vihaselt iga pisi solvamise peale.

Kaks asja, mis on kogudusi kahjustanud: kontroll ja soov domineerida

Iisebel on uudishimulik, ta korjab informatsiooni, mida võib hiljem teie vastu kasutada, kui ta tunnetab, et hakkab kaotama oma positsioone. Ja seda ta teeb armutult, hakates seda infot teistega jagama, et seda avalikuilt kasutades teitada teile kahju ja halba reputatsiooni. Iisebel nõuab enda kummardamist ja pere liikmed peavad täitma tema soove. Iisebeli vaimuga inimesed otsivad neid, kes neid kiidaks ja toetaks teda selles, mida ta teeb, et alati öeldaks talle „jah” ja „ei” ütlejaid ta ei salli.

Iisebel tavaliselt räägib palju. Ja ta kasutab oma kõnet, kui kontrolli vormi.

Segasus. Üks viisidest on libisemine. Kokkupõrke ajal katsub ta ennast peita ja ta vahetab viis korda teemat ühes minutis. Ta ajab teid segadusse, et olla paljastamata. Sellises situatsioonis tuleb oma küsimust korduvalt esitada, ja öelda, et tal tuleb küsimusele vastata. Iisebel väldib küsimusi.

Iisebel on kriitika nurina ja kaebuste meister. Ta kritiseerib teiste vigu, et oma väärikust tõsta. Ka kriitika on tema manipuleerimis relv.

Iisebel ei väldib meeleparandust ja alandumist, sest ta on uhke ja mässaja. See on ka võti tema ära tundmisel. Uhkus täidab mässajat inimest, kes keeldub kahetsusest.

Iisebel tegutseb ristilöömata ehk ümberlõikamata lihas. Inimene sellise vaimuga ei ütle kunagi, et ta ei ole õigus – alati keegi teine on süüdi. Ja isegi, kui keegi peaks talle ütlema, et tuleb teise käest andeks paluda, siis kuulete vastust „ma ei ole õige, mul kunagi ei ole õigust” -see pole kahetsemine, pigem etteheide.

Paljud tugevad Iisebelid tõmbavad endale ligi nõrgemaid Iisebele. See toimub alateadlikult. Sama nimelised vaimud leiavad ennast ja tekib kontakt.

Mõnikord Iisebel võib näida, et parandab meelt ja on sõbralik, kuid varsti ta pöördub tagasi oma kontrolliva tegevuse juurde, kui ta saab aru, et ta ei saanud seda tulemust mida tahtis.

Iseloomulik on Iisebelile, et ta hakkab kaebama selle peale, et teda ei hinnatud nii nagu vaja ja see on selleks, et mängida teiste inimeste emotsioonidega. Oma egoistlikus loomuses ta teeb kõike, kasutades isegi valet ja liialdamist, et näida vaimulik, püha ja superpüha.

Ta teab, kuidas teistes kutsuda esile kaastunnet ning oskab vajadusel ka nutta. Ja see kõik on suunatud teie emotsioonidele, et te oleks ja jääks tema poolele.

Iisebelid on sageli ise haavatud ja traumeeritud inimesed.

Kui sattute selle vaimuga vastuollu, siis võetakse teid kui vaenlast. Sellega vaimuga inimene ei võta vastu korrigeerimist, kuna seda võetakse, kui tema hülgamist. Ja temalt teie ei kuule kunagi, et tal pole õigust või, et ta eksis. Tema tahe ja soov peab olema saavutatud, sõltumata sellest, kes selles protsessis võib haiget saada.

Iisebeli vaimu ja Absalomi vaimu taktika

Iisebeli vaim või Absalomi vaim leiab koguduses koha selles inimeses, kes on „rahulolematu millegiga” või „ ei ole nõus millegiga”või „ rahulolematu kellegiga” või „ei ole nõus kellegiga”. Need inimesed ei ole rahul, et nad on tagaplaanil. Sellisel moel petetud inimene hakkab püüdma liidrikohta ja tunnustust koguduses.

Ja rüve vaim tavaliselt kasutab strateegiat, milles on kolm etappi ja inimene ise ei aimagi, et teda juba „veetakse”ja mis temaga tegelikult toimub.

Kolm pettuse etappi.

1.Iisebeli või Absalomi vaim hakkab tooma inimesele mõtteid sellest, et:

ta on eriline,

tal on eriline ettemääratlus ja ülesanne,

ta teab, kuidas ja mida teha paremini, kui teised,

ta saab teha paremini, kui praegused liidrid,

ta suudab tuua ärkamise kogudusse, jne.

Et need mõtteid kinnistada sügavale, hakkab kuri vaim koguma sarnaseid inimesi, kes toetaksid tema mõtteid. Sellel etapil muutuvad mõned inimesed juba tema ohvriteks. ning neil on ühesugused mõtted ja nad mõistavad üksteist hästi. See vaim sisendab neile arusaamist,et nad näevad midagi erilist, mida liidrid või kogudus ei näe või ei taha näha.

2.See rüve vaim saadab uusi mõtteid peamisele „ohvrile”:

vaata liidrid eksivad,

sa saaks paremini selle ülesaanega toime,

vaata, see inimene on sinu vastu,

sa pead midagi ettevõtma, et olukorda parandada,

sa ei pea vaikima, see on sinu kutsumine aidada, jne.

Sellel etapil vaenlane tõmbab oma „ohvri” sügavamale ja see aeg on , kus võrreldakse, vaadeldakse tulemusi ja on aeg, kus ettevalmistatakse praktilisteks sammudeks.

3.Järgmiseks vaenlane saadab petetud inimesele praktilisi mõtteid:

enam ei saa vaikida, räägi teistele,

sa pead nüüd julgelt ütlema oma juhtidele oma otsusest,

ole sirge ja ära karda, sa võid muuta situatsiooni,

kui sa seda ei tee, siis kõik on ohus,

sa pead leidma inimesi ja õpetama neile seda,

sa pead hakkama tegema seda, mida juhid ei tee.

Sellisel moel Iisebeli ja Absalomi vaim tegutsevad ühel ja samal skeemi järgi. Leiavad sobiva kandidatuuri ja tasapisi sisendavad, mida ta peab tegema.

Lugesin, et Lutsifer tegutses sarnaselt, kui veel asus taevas ja valmistas mässu Jumala vastu. Ta tegi seda väga ettevaatlikult, kuid ühel hetkel Jumal tõukas teda ja kõiki mässavaid ingleid taevast alla. Nii, et Lutsifer oli imestanud, et tema plaan ei läinud läbi. Eks need skeemid ongi sellised, mida ta ise kasutas, enne langust ja nüüd õpetab ja petab Jumala lapsi, et kahju tekitada Jumala riigile.

Kurjad vaimud püüavad võimalikult paljusid, kes ei valva, inimesi koguduses nakatada mässuga, et kui rünnaku hetkel on neil oleks võimalikult palju kaaslasi.

Iisebeli ja Absalomi vaimud ei tegutse üksikult, nad ümbritsevad ennast mõttekaaslastega ja alles siis teostavad rünnaku.

Iisebeli vaimu tunnused

Iisebeli vaim manipuleerib teisi, et saada endale kasu. „Kui sa teed seda, siis ma teen seda”. Iisebel ei saa läbi mitte kellegagi. Kui Iisebel on liider koguduses, siis, tal on teiste liidritega pingeid, arussamatusi.

Varajased Iisebeli vaimu tunnused

Segadus kodus, supervaimulikkus, liiga kõrge enesehinnang endast, omast annist, kutsumisest. Ei ole alistatavad, kuigi tehakse jumalakartuse nägu. Neil on teiste inimestega koguduses probleeme. Otsivad teiste tunnustust ja järgijaid.

Iisebeli aktiivsed tunnused

Iisebel ütleb:

1. Jumal tõi mind siia kogudusse, et aidata seda kogudust.

2. Ma tahan aidata sul jõuda sinna, kuhu Jumal on sind kutsunud.

3. Pastor sa võid minu peale loota.

4. Sa ei tunnusta minu andeid ja oskusi.

5. Mul on uus ilmutus ja Jumal ütles seda teha koguduses.

6. Issand ütles mulle, mida sa tegema pead.

7. Minu endine pastor ei lubanud mulle seda teha, sellepärast…

8. Ja, kui Iisebelile vastu hakata, siis ta võtab kaitse positsiooni. Ta hakkab õigustama oma tegevust „ma lihtsalt järgin Jumalat; Jumal ütles mul seda teha.

9. Selle inimese arvamus on tihti „viimane sõna” mõttes ta tõuseb pastorist kõrgemale

nad võivad esimestena hakata nutma, vaimus ägama ja väljendama vaimuliku sünnitust – näidates, et neil on koorem Issandalt.

Absalomi tunnused.

Absalomi vaim tahab tunnustust ja juhikohta. Absalom alati ründab seest ja on juhi kõrval. Absalom kasutab kogudust oma teenimise edendamiseks.

2Sm 15:2-7

2 Ja Absalomil oli kombeks tõusta vara ja seista värava ligidal tee ääres; igaühe, kes riiuasja pärast pidi tulema kuninga juurde kohtusse, kutsus Absalom enese juurde ja küsis: «Kust linnast sa oled?» Ja kui ta vastas: «Su sulane on ühest Iisraeli suguharust»,

3 siis ütles Absalom temale: «Vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul kedagi, kes sind kuulda võtaks.»

4 Ja Absalom jätkas: «Mind peaks küll pandama maale kohtumõistjaks! Siis tuleks igaüks, kellel on riiu- või kohtuasi, minu juurde ja mina mõistaksin temale õigust.»

5 Ja kui keegi ligines teda kummardama, siis ta sirutas oma käe välja ja haaras temast kinni ning andis temale suud.

6 Nõnda tegi Absalom kõigi Iisraeli lastega, kes tulid kuninga juurde kohtusse, ja nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed.

7 Ja nelja aasta pärast ütles Absalom kuningale: «Luba mind nüüd minna ja tasuda Hebronis tõotus, mille ma olen andnud Issandale!

Siin on näha inimene Absalomi vaimuga.

1.Isiklikult tervitab inimesi.

2. Räägib juhtide kohta, et neil ei ole aega, et sind kuulata, mina kuulan sind ja mina aitan.

3. Annnab vihjeid teistele, et kui mina oleks pastor, siis…

4. Sirutab käed, kallistab inimesi, ilmutab erilist armastust

5. Valetab pastorile või juhtkonnale ja samal ajal kavatsedes hoopis teist.

1. Nad on sõltumatud.

2. Nad edendavad ise endid, neil on grupp inimesi, kellega nad alati suhtlevad.

3. Nad räägivad, et nad teavad paremini, kuidas kogudust juhtida.

4. Nad kritiseerivad pastori otsused teiste hulgas.

5. Süüdistavad teisi juhte ja külvavad juhtide vahel kahtlusi.

6. Nad räägivad juhatusega meelitavalt.

Kaks viisi, kuidas vastu hakata Iisebeli ja Absalomi vaimule.

Esimene viis, mida paljud teevad. Leida juttude allikas ja kõrvaldada. Teha hoiatusi jne. On tähtis, et see vaim ei saaks rohkemat teha. Sest tema on see kurja juur.

2Tim2:16-17 „ Kuid kõlvatumate tühjade juttude eest hoidu eemale;nende rääkijad lähevad ju ikka kaugemale jumalakartmatuses ja nende kõne sööbib enese ümber otsegu vähktõbi;

Vähktõbi leviv kiiresti ihus ja purustab selle, ta on kui vaimulik infektsioon koguduses. Ja kibe kogemus on see, et kannatanuid kogudusi on. Siis alles hakatakse nägema neid vaime, kui nad juba ründavad ja tekitavad mässu ja lõhenemisi.

Mida teha?

On veel üks viis sellega võitlemisega.

Piibel ütleb, et ükski kibe juur ei saaks kasvada ja sellega ei rüvetuks paljud.

He.12:15 „ Ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et ükski viha juur ei kasvaks üles,ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks.

Pange tähele” – see sõna on kogudusele, mitte ainult pastorile. Kui kogudus on kaasatud sellesse protsessi, siis võib üsna ruttu avastada, et on „nakatanud” inimesi, kes külvad mässu.

Et see kibe juur võib nakatada paljusid ning seda ei ole vaja lubada, et kibedust välja valatakse. Ehk, nii kaua, kui see kibedus pole levinud rohkem, kui on ainult selles, kes on jäänud Jumala armust ilma – siis on veel paljud kaitstud rüvetumisest.

Oluline on just, et „panna tähele” – et paljud ei rüvetuks.

Ehk koguduse ülesanne on jälgida ja hoiduda, et kibedus, klatš, kuulujutud, solvumised, halvad jutud, süüdistused ei leviks kaugemale „nakatanud inimesest”.

Võib öelda – see on koguduse immuunsüsteem, selle „haiguse” vastu.

See nõuab julgust, et mitte lasta rääkijal enda peale valada kibedust. Kui on probleeme, tuleb rääkida otse, kellega probleem on tekkinud. Seda nõu tuleb rääkijale anda ja mitte lasta ennast kibedusega üle valada.

Ilm.2:20 „Aga Mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb Minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.

Jeesus siin räägib, et sa ei keela Iisebelil tegutsemast ning mul on sinu vastu. Neid vaime ei sa muuta. Iisebel ja Absalom on kurjad vaimud. Ja inimene, kes on sattunud nende vaimude pettusesse peab meelt parandama ja vabaks saama või kõrvaldatud, ehk midagi tuleb ette võtta.

Ilm 2:21-22 „Maolen temale andnud aega meeleparanduseks,aga ta ei taha pöördud oma porduelust. Vaata ma viskan ta haigevoodisse ja need, kes temaga abielu rikuvad, suure viletsusse,kui nad ei pöördu tema tegudest!”

Loota, et probleem iseenesest laheneb on rumalus. Tegu on vaimuga. Meie ei saa panna koguduse löögi alla sellepärast, et üks tahab saada juhiks.

Prohvet John Paul Jakson on aastaid seda teemat uurinud ja näinud, kuidas suured tuhandesed kogudused on purustatud lõpuni.

Nüüd on Jumal valmistumas suureks lõikuseks. Meie saame hoida Püha Vaimu tööd, kui ei anna maad kuradile. Ja kõike mida me saame selleks teha, et takistada seda vaimu meie endi juures, käia täies sõnakuulmises ja meeleparanduses. Just meeleparanduses. Kui meeleparandust ei ole, siis saatan hoiab meid oma köie otsas ja ühel hetkel ta kisub sind alla ja ta valib isegi sellise hetke, kus sa kõige rohkem kahju saad. Uhketele paneb Jumal vastu, aga alandlikele annab armu.

Ja seal, kus on vaja andeks paluda, tuleb seda teha, siis sa lõikad saatana plaanid ja köied katki.

Seda vaimu saab ka välja ajada aga sa pead teadma kuidas see vaim tegutseb, et uuesti teda ei lase sisse. See on üks kavalamaid vaime. Libe nagu kala ja väga kuri ja just tema teeb kõige rohkem kogudustes kahju .

Kuidas Iisebel eunuhhe teeb?

1. Ta loob hingelise sideme ohvriga eesmärgiga, et koguda rohkem informatsiooni. Näiteks, „Kas sul on kõik hästi?”, „Kas kõik on korras?” Ta püüab saada teada ohvri valu või haava, mis ohvrit häirib.

2. Püüab end siduda ohvriga – läbi ohvri lahtiste haavade, solvumiste, hirmude või rahutuse.

3. Iisebel meelitab ohvri enda juurde, ei juhata Jeesuse, kui jõu allika juurde.

4. Iisebel kasutab seda, milles oled emotsionaalselt tundlik, kontrollivahendina.

5. Iisebel teeb ohvri endast sõltuvaks, et ohver ei kasutaks Jumala jõudu ja abi enne, kui tema seda esmalt ei soovita ohvrile.

6. Iisebel õpetab kogudust, usrpeerides (hõivates) vaimulikku meelevalda Jumala poolt pandud juhtidelt.

Kes on Iisebeli eunuhhid?

1. Need, kel pole omal sisemist jõudu, nad ammutavad oma jõu Iisebelist.

2. Eunuhhid – nad on Iisebeli kaitsjad. Nad kaitsevad kõike Iisebeli vaimus. Eunuhhid on samuti ohtlikud.

3. Eunuhhid kaitsevad alati Iisebeli sisemist enesekindlust.

4. Eunuhhidel on vale ustavus. Nad alluvad Iisebelile, aga mitte Jumalast seatud liidritele.

5. Eunuhhid otsivad heakskiitu ja luba kõiges Iisebelilt.

Aino Teekeli poolt koostatud konspekt piiblikooli loenguks.