prohveteering – Karen Dunham

Ma tervitan Sind Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Siin pastor Karen. Olen Suure Kuninga linnas ja mul on veel mõne inimese eest palvetada, aga ma tahan praegu prohveteerida, sest Jumal ütles Luuka 4:18-19 : „Issanda Vaim on minu peal,
seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid,
ja siin me oleme: 19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Me ütleme: 2017, sa oled Issanda meelepärane aasta!”

Nüüd ma tahan prohveteerida. Jumala Vaim ütles, et Sa näed hämmastavat Jumala liikumist. Sa näed alkohoolikuid, sõltlasi ja neid, kes on depressiooniga. Sa näed neid sisse tulemas ja saad palju tunnistusi, kuidas Jumal tuli kohale. Kuidas JUMAL tuli kohale, mitte programmid. Need on kõik head programmid, aga kui Jumal tuleb majja, siis on kõik ja Sa saad tunnistusi, et Jumal on majas. Ma tänan Sind Jumal, et Sa ütlesid “kuulutama vangidele vabakslaskmist”. 2017. aastal me kuulutame vabakslaskmist vangidele.

Nüüd prohveteerime tagakiusatud kogudustele. Kuulake, üle maailma kiusatakse kirikuid taga, kuid Jumala Tall on võitnud ja ta iial ei kaota. Sa kuuled, et inimesed, keda teised üritavad tappa, nad vastavad jõuliselt eluandva Jeesuse Kristuse Vaimuga. Sa kuuled, et nad üritasid neid tappa, kuid nad lihtsalt ei saanud seda teha. Sa kuuled inimesi armastamas, lendamas, vee peal kõndimas. Kuulake mind, Jumal ütles mulle, et tulemas on üleloomuliku ülestõusmisväe hooaeg. Ühed parimad ja suurimad märgid, suurimad teod on tulemas Maale! Jumal ütles, et 2017 on üleloomulik hooaeg! Ole valmis!

Jumala Vaim ütles, et on avatud portaalid. Siin on näide, mis ta andis: Luuka 5:5 : 5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud
ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”  Kuid siiski on sõnakuulelikud, kes astuvad üle joone ja ütlevad, et ometi pole me midagi saanud, aga me laseme võrgu vette. Jumal ütles, et on tulemas lõikuste rohke aeg. Ja 7. salmis räägib, et nad pidid kaasama kaaslasi, et saak sisse tõmmata. Nad pidid kaaslasi appi kutsuma, muidu nende paat oleks uppunud. Jumal ütles, et Ta teeb nii, et me peame tulema kokku. Ta lammutab maha müürid, ta lammutab maha riiu müürid. Ta ütleb, et koguge kokku mu inimesed, sest ma vabastan saagi külluse 2017. aastal. Sa kuuled selle lahti pääsemist, sa kuuled basseini lahti pääsemist üle maailma. Jumal ütles, et ta paljastab pimeduse teod. Kui see jõhker pimedus tuleb üle maa, siis Sa näed, kuidas Jumala valgus näitab, mis toimub kinniste uste taga, mis toimub neil koosolekutel. Jumal ütles, et ta paljastab pimeduse.

Üleloomulik küllus on tulemas. Inimesed saadavad meile kirju vajades rahalist läbimurret. Kogu kuld ja hõbe kuulub Temale. Sa võid olla valmis külluseks aastal 2017. Jumal lubas seda välja valada, ta valab selle välja! Meie allikas on Taevas. Me teame, kelle kätes on kuld ja hõbe, me teame, kust iga hea ja täiuslik kink tuleb.

Jumal ütleb, et on inimesed, kes üritavad röövida Sinu saatust. See on see nägemus, mille Jumal mulle andis. Luuka 6:28 : 28 “õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!” Jumal ütles, et on inimesi, kes üritavad röövida Sinu saatust, on inimesi, kes üritavad Sind needa. Mul oli selline nägemus, et me olime autos ja need inimesed üritasid röövida me elu. Me palvetasime, me ütlesime “Issand, need needused on murtud. Kuidas me saame vabaks neist inimestest, kes üritavad röövida meie saatust. Jumal ütles mulle, et ma neid õnnistaksin. Me olime autos pantvangis ja me õnnistasime neid. Hetkega oli needus murtud. Jumal näitab teile, kuidas neid inimesi õnnistada. Sa õnnistad neid, kes Sind sõimamad, neavad, Sulle haiget teevad. Sa õnnistad neid, kes üritavad Su saatust röövida ja Sind ära kasutada. Õnnista neid! Ja nüüd koos, Sina ja mina armu trooni ees, me otsustame õnnistada oma vaenlasi. Me otsustame õnnistada neid, kes on meile haiget teinud, meid röövinud. Me otsustame neid õnnistada. Jumal, me õnnistame neid! Me õnnistame neid Jeesuse nimel. Halleluuja!

Jumala vaim ütles, et viivitamatu läbimurre on tulemas. Inimesed ei kuula enam järjekordset jutlust ega ütle, et nad on seda juba varem kuulnud. Jumalal on kiirenev-kiirenev vägi Jumala Sõnal. Inimesed kuulavad Jumala Sõna ja nad kuulavad Jumala inimesi ja nad kuulavad mehi ja naisi, kellel on Jumala Sõna. Nad ütlevad: “Vau! Ma olen muudetud!” Püha Vaim on valmis langema. Jumala Sõna, Talle veri. Püha Vaim. Inimesed, me valmistume läbimurdeks. Läbimurdeks!

Prohveteerin veel. Seda ütles Jumal 2017. aasta kohta. Ole seotud Jumala Sõnaga, püsi kindlalt ja püsi Jumala Sõna piirides. Ära välju Jumala Sõnast. Siin on näited, mis Ta on andnud. 1Peetruse 1:5 : 5 “keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, /…/”. Meid hoitakse Tema väes usu läbi päästeks. See on Sõna! 1Peetruse 1:23 on öeldud, et “23 Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest,
Jumala elava ning jääva sõna kaudu.” Sa oled uuesti sündinud Jumala Sõnas, mis on igavene. Ta ütles, et Jumal on maailma nõnda armastanud, et Ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
tal oleks igavene elu. Need oleme meie! Ja see on hea uudis. Me pole sündinud mingist seemnest, mis sureb ära. Me oleme sündinud seemnest, mis iial ei hävine, sest me oleme sündinud Jumala Sõna läbi. Mis ta nimi on? Jeesus Kristus, Jumala Sõna, mis sai lihaks! Me oleme sündinud Jeesuse Kristuse seemnest! Me ei hävine iial. Ta ütles, et püsige Jumala Sõna piirides.

Ta ütles, et pühad tõusevad üles ja vallutavad mäed. Iidolid ja pildid kukuvad ja purustatakse. Jumal ütles, et ta vabastab oma armee, ta on tõstmas oma armeed üle maailma. Tema pühad on pimedusest välja tulemas tema täielikku valgusesse. Tema Poja ilmutused üle Maa ja nad võtavad mäed üle. Nad on kartmatud ja nad jooksevad igaviku päevade suunas. Nad on järjekindlad ega tagane. Jumal ütleb, et Tema inimesed vallutavad mäed. Tema inimesed tõusevad üles sel päeval. Seejärel Jumal ütles mulle: “Lükake Iisebel müürilt maha! Ütle eestpalvetajatele, et lihtsalt anna talle praegu tõuge. Oleme selles praegu koos. Iga eestpalvetaja, kes kuskil seda praegu vaatab. Jeruusalemmast, Armu Troonilt Jumal ütles lükake ta maha! Lükake! Ma tänan nende inglite eest, kes Iisebeli müürilt maha lükkavad Jeruusalemmast maailma otsadeni. Me ütleme, et Iisebeli kukkumine on suur. Iidolid ja pildid on purustatud kohtuotsuses. Vabadus vangidele!

Osad teist teavad, et ma kuulsin ingleid laulmas: “Teil ei tohi olla teisi Jumalaid minu ees, teil ei tohi olla teisi Jumalaid minu ees!” Jumal ütles õiguskord. Jumal ütles, et ta toob korra oma inimestele. Jumal ütles, et Sa lähed sellele kitsale teele ja hüüad:”Vau, mida Issand on teinud!” Sa rõõmustad sellel uuel hooajal.

Ma tahan sulle midagi öelda. Ma lõpetan selle prohveteeringuga ja siis palvetan nende inimeste eest, kes jäid välja. Jesaja 61:3 : 3 andma Siioni leinajaile
laubaehte tuha asemel, (peale seda, kui nad meie kiriku, töö, piiblid ja riided maha põletasid, ta lubas meile anda tuha asemel laubaehte. Ma usun, et me näeme seda aastal 2017)
rõõmuõli leinarüü asemel,
ülistusrüü kustuva vaimu asemel,
et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”,
„Issanda istanduseks”,
millega ta ennast ehib.

Jumal ütles, et kui Sa oleksid Floridas puu ja Jumal kaevaks Sind välja ja istutaks Michigani, siis Sul oleks väga külm ja arvatavasti talve üle ei elaks. Mõned meist on istutatud valedesse kohtadesse ja Sa võid arvata, et on väga karm, kuid las ma ütlen Sulle miskit. Jumal tõmbab Sind juurtega välja ja ta istutab Sind laia kohta. Ta istutab Sind laia kohta, Sa jood Taeva vihma, Jumala soosimine on üle sinu! Ma ütlen vaid: “Olgu Jumal, lase käia, me liigume ühes rütmis Vaimuga. Me voolame koos sellega, mis Sul on meile. Jumal, kui sa tahad meid üles kaevata ja istutada teise aeda, siis me ütleme selle peale “Halleluuja!””. Me läheme koos Jumalaga. Mida iganes Jumalal on meile, kuidas iganes see välja näeb, me tõuseme ja ülistame Tema nime. Ülistame Tema nime igavese eluni! Me marsime edasi siin Jeruusalemmas. Me oleme tulnud välja tormist, oleme tulnud välja surma pimeduse orust. Nad peksid, röövisid, piitsutasid meid ning hävitasid meie kiriku ja põletasid meie asjad. Me ülistame Tema nime hiilguseni.

Halleluuja! See on 2017. aasta prohveteering ja Jumala Sõna läheb täide!