Lootke ainult Minu peale

Lootke ainult Minu peale.

Sõnum Naanalt 26 apr. 2020 usuõelt USA-st

Mul oli terve sari unenägusid ja kahes neist Issand rääkis koronaviirusest. Sellel hommikul ma ärkasin nende sõnade peale, mis tulid vaimust: “Toetuge Minu armule ja headusele, aga mitte vaktsiinidele.”

Kuid seni kui Ta rääkis minuga, olin ma nii väsinud, et uuesti uinusin umbes kaheks tunniks. Ja ärgates ma pöördusin Tema poole ja ütlesin: “Issand andesta, et tulin Sinu juurde nii hilja. Kas Sa tahad midagi öelda?”

Jeesus ütles: “Mu armastatu, Ma kutsun sind veelkord, et hoiatada Minu rahvast. Ma tean kui väsinud sa olid, kuid Ma õpetan sind, kuidas teha hoolsalt tööd ning milles sa toetud ainult Minu armule, oma väsimuses. Sa mõistad seda hiljem ja veel tänad Mind, sellepärast, et sinul tuleb veel palju pikki öid, kui sa lähed oma misjonile. Seal saab sinu ihu vastu pidada oma viimasest jõust, kuid Ma olen sinu kõrval, et täita sind Oma armuga ja tuletada sulle meelde, et sa suudad teha tööd ja palju ära teha.

Vastupidavust, Mu armas, vastupidavust.

Aga nüüd tuleme Minu rahva juurde.

Palun võtke kuulda seda hoiatust. Sellel ajal kui teie riigis jääb ära karantiin, siis saadetakse paljud vaktsiinid ja ravimid testimisele. Nad üritavad seda teha ruttu hirmust selle viiruse levimise ees ja sellest hirmust paljud jooksevad, et lasta panna endale seda vaktsiini. 

Ei, see veel ei ole metsalise märk, nagu mõned räägivad. See aeg veel ei tulnud, kuid see vaktsiin tõsiselt mõjutab teie immuunsüsteemi halvas suunas. Ta purustab immuunsüsteemi ja teeb teid veelgi haavatavamaks haigustele, mida nad uuesti lasevad välja teie riigis. Siin ei ole midagi ühist teie praeguse valitsusega ja presidendiga (USA), kuid on otsene seos nendega, kes olid enne neid (Barack Obama, Bill Clinton…ja nende valitsused, kui nad olid ametis. 

Mu rahvas, teie peate meeles pidama, et neil oli see plaan (mõeldud) päris ammu, nad ootasid seda aega, sobivat momenti, et teostada omad plaanid luua ühist maailmakorda. Ühise maailma valitsuse ja paljud saatana teeneid on väga ärritunud, sest et Mina jätkan leevendades igat rünnakut, iga plaani ja kallaletungi, mida nad teevad teie riigis ja kogu maailmas, et lähendada oma valitsuse aega, kuid nad unustavad, et Mina olen Jumal, et Mina kontrollin olukorda. Isegi nad ise on Minu kontrolli all, Mina luban aegu ja tähtaegu nende asjade jaoks ja nemad töötavad Minu taevase kohtualluvuse all selles suhtes, mida Ma luban teha, et äratada oma rahvas ja tuua paljud kadunud hinged tunnetusele. 

Miks mässavad rahvad ja maa kuningad tulevad võitlema kaotatud lahingus?  Tõesti, Mina olen kõige lõpuks võitja. Siiski, Minu rahvas, see ei muuda seda fakti, et Ma tõesti tulen, ja need tunnustähed olid ette öeldud selleks, et teid ettevalmistada. Et te usuksite, kui kõike seda näete ja ei kardaks. Praegu pole aeg tavapärase juurde naasmiseks, pole aeg tagasi pöörduda oma vana mõtlemise viisi juurde, pole aeg tagasi pöörduda selle maailma – “nagu orav rattas” elu juurde. Ei, Minu armsad, praegu ei ole aeg pöörduda tagasi Egiptusesse. Ma kutsun teid kõiki välja tulema selle maailma orjusest ja sisenema Minu südamesse. Ma kutsun teid nägema seda, mis on kõige tähtsam teie elus – teie päästmine ja teie perede päästmine.

Kas olete teie teadvustanud, kuivõrd tähtsad on teie lapsed? Kui palju nad vajavad teie juhatust ja tarkus? Kui kiiresti nad kasvavad ja neid õpetab, kas maailm või Mina teie kaudu. Kas olete teadvustanud neid momente, mis on ära jäänud, et olla nendega, olles tööl, keskendudes tööle ja sellele, et elada mugavat elu, lubades koolisüsteemil teha teie tööd? Kas te märkasite neid asju, Minu armsad? See karantiin, mille Ma lubasin on palju sügavam, mida Minu inimesed mõistavad ja teadvustavad. See on tõesti aeg sügavalt mõelda, sest teie kannate nende väikeste hingede eest vastutust. Kas olete neile õpetanud Minu teid või lubasite neil istuda teleka ees ja lugeda selle maailma raamatuid ja õppida sealt?

Kas olete teadvustanud, kui hinnaline on teie abikaasa ja kui palju tema vajab teie armastust, lohutust, tuge ja juhatust? Kas olete teadvustanud kui palju teie olete üksteisest eemaldunud? Kuidas hiilivad igavuse ja rahulolematuse mõtted, mis toovad iha ja lõpptulemusena truudusetust? Kas olete teadvustanud et teie abikaasad on ikka veel üks kingitus teile Minult? Nii et mehed armastage oma naisi, nagu Mina olen armastanud Oma Kogudust ja andsin Oma elu tema eest. Ja naised, armastage oma mehi, alluge neile, nagu teie allute Minule. Ma väga pean lugu neist suhetest abielus ja hakkan õnnistama neid, isegi kui ainult üks abikaasadest käitub nii ja teeb teisele head.

Nii, Minu kallid, Ma kutsun sügavalt uurima oma hinge ja oma peret.

Ärge pöörduge sellesse nagu kõik oli varem, sest see kõik läks purustuse teed, kuid pöörake oma südamed tagasi Minu juurde, pöörake oma perekonna südamed Minu juurde, olles neile eeskujuks. Ärge enam lubage maailmal olla teie kodus selle läbi, mida teie vaatate, kuulates, loete ja teie juttudes. Las teie kodu olla keskendunud Minule ja  armastusele üksteise vastu.

Ärge võtke vastu, ärge võtke vastu vaktsiine, Minu armsad, need on mõeldud ja alati kasutatud  perede purustamiseks (разрушения) siin maailmas. Nad sisaldavad aineid, mis on väljaspool teie teadmist  ja lõpptulemuses tapavad teid, selles protsessis (ehk nende toime on tappa inimest).

Lootke ainult Minu halastuse peale ja headusele, ainult see saab olla teie päästmiseks ja Minu käsi vabastab teid, kui katk läheneb teie telgile.

Olge inimesed, kes tunnevad oma Jumalat, usaldavad oma Jumalat ja on kindlad oma Jumalas.

Tõlge Aino Teekel 24.05.2020