MIDA SAAVAD LASTEVANEMAD TEHA OMA LASTELE

MIDA SAAVAD LASTEVANEMAD TEHA OMA LASTELE

Rick Renneri jutlus LifeTV-s 02.12.2009.a. Kuuldu põhjal konspekteeris Aino Teekel

Et tulla toime laste kasvatusega on kolm tähtsat asja:

1.Armastada Jumalat
2.Olla pühendunud Jumalale
3.Alati paluda

1. Lk. 2:22 „Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid
nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette“

Tähtis on teie isiklik pühendumine Jumalale. Teie ei saa aidata lapsi, kui ei ole ise pühendunud Jumalale. Ma tihti näen, kuidas pühapäeva hommikul sõidavad lastevanemad autodega koguduse ette ja toovad omad lapsed pühapäevakooli ja siis ise ära sõidavad. Pühapäevakooli lõppedes tulevad lastele järgi. Need vanemad, kes toovad oma lapsi, kuid ise ei käi koguduses, ei näita head isikliku eeskuju.
Jeesuse vanemad mõistsid, et tuleb tuua Teda Jumala kotta. Ja varajasest lapsepõlvest nad õpetasid teda käima Jumala kojas. Nad TÕID teda. Meie peal on vaimulik vastutus: ise käia koguduses ja olla isiklikuks eeskujuks lastele. Kui meie ise ei käi püsivalt koguduses, siis oleme sellega näidanud eeskuju, et koguduses ei pea püsivalt käima.
Meie olles vanematena pole kordagi esitanud küsimust, kas lapsed tahavad tulla kogudusse pühapäeval. See on Issanda päev ja meie pere sellel päeval käib koguduses.
Meie isiklik eeskuju – see on Jumala teenimine ja see on PEAMINE. Jumal tahab, et meie kummardaksime Teda. Lapsed teevad vanemate järgi, käituvad nagu nende vanemad.
Pühapäev on Issanda päev, seda on vaja meeles pidada. 2.Mo.20:8 „Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!“ Pea ja pühitse hingamispäeva, see on kirjutatud Piiblis. Maarja ja Joosep õpetasid Jeesust isikliku eeskujuga. Koguduses on vaimulik atmosfäär ja lapsed midagi kuulevad ja midagi jätavad ka meelde. Tähtis on teie isiklik pühendumine Jumalale.

2.Õpetada Jumala Sõna.
Õp.3:1-4 „Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu! Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südame lauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!“
See pikendab meie päevi, toob rahu ja meil on soosing inimeste ja Jumala ees. Kas tahate, et teie lapsed elaksid kaua? Pane Jumala Sõna nende südamesse. See on pika ea garantii.
Vanemad teevad tihti vea, mõeldes, et lapsed, ei saa aru. „Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus.“ Laps emaihus olles koges võidmist. Ta ei olnud veel sündinud, kuid tundis ära Jumala võidmise. Olles rase pange käed oma lapsele ja palvetage tema eest ja tema tuleviku eest, palvetage ka keeltes. Kuulutage lapsele, kui ta toitub veel emarinnapiimast, et temast saab Jumala laps ja ta võtab vastu Jeesuse oma südamesse ja hakkab elama Jumala kutsumises.
Tuleb rõõmuga jutustada neile Jumala Sõna, teha seda laste viisil. Mäletan, kuidas võtsin viis siledat kivikest, kui jutustasin neile Taavetist ja kuidas ta viskas, näitasin seda ja kuidas Taavet võitis Koljatit. Ütlesin neile: „Pojad, teie ka saate teha seda, teie ka olete nagu Taavet!“
Jumala Sõna peab saama elavaks teie läbi. Ühel päeval tuli mu juurde mu lapselaps, kes on neljaaastane. Rääkisime taevast ja kes seal elavad, siis küsisin, kas ta teab mis on põrgu . Ka neljaaastasele saab rääkida põrgust, et tema saaks teada ja Jeesus saaks ka tema Issandaks.
Jo.1:8 „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!“ Kui paned lapse südamesse Sõna, siis sa näed edu ja kordaminekut tema elus.
Hb5:14 „Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuse varal harjunud eristama head ja kurja.“ See toob eristuse ja mõistliku meele. Minu vanemad õpetasid minule Jumala Sõna. Mina aga küsisin iga pühapäev laste käest, millest koguduses jutlustaja jutlustas. Nemad teadsid, et koguduses peab mitte lobisema, vaid kuulama, sest isa pärast küsib. Esitasin küsimust, kuidas kuuldut rakendada elus. Nii meie arutasime istudes koos laua taga.