Hundi loomus

Hiljuti kogesin oma südames, et tõuseb sõna „hunt“. Ja ühel hetkel saan juhised südames – vaata ja otsi ja tutvu huntidega looduses. Ma ei teadnud palju midagi nendest – näevad välja nagu koerad ja hundid elavad karjaga. Põgus uurimine andis pildi ja arusaamise, miks Jeesus nimetab valeprohveteid huntideks. Ja miks Paulus Ap. 20:28-31 kutsub ettevaatlikusele ja valvsusele koguduse vanemaid, kui ta nendega oli viimast korda ja hüvastijätmas.

Ap 20:28-31
Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.
Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa,
ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele.
Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma kolm aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil igaühte manitsemast.

Loe edasi “Hundi loomus”