Loov Sõna

Andrei Šapovalov

Jumal tahab muuta meie meelt.

Ma nägin atmosfääri, mis oli täidetud sõnadega ja fraasidega. Türannide sõnad, kes enam ei ela ammu.  Miks need sõnad siitsaadik on elavad?  Sest keegi jätkas nende sõnu ja ideid tunnistamas. Ja need sõnad mitte ainult ei elanud vaid jätkasid tegemas oma tööd.

Saatanal on vajaloomis instrumenti, mida temal endal ei ole.

Sõnad- see on ehitus materjal. Sõna läbi Jumal hoiab kõike.

Saatan ei saa teha midagi, kui tal ei ole materjali. Ta kasutab sinu suud, et ehitada.

Kommunismi ei saa hävitada, sellepärast, et keegi usub ja tunnistab neid kommunistlikke loosungeid. Ja usus öeldud sõnad saavad energiat. Kui inimene ütleb sõnad usus ja energiaga- need sõnad  toimivad.  Vaimne maailm kasutab seda materjali, et ehitada või hävitada. Deemonid kasutavad  sõnu, mis on täidetud vihkamisega. Nad ootavad, et piisav kogus materjali oleks saabunud õhku. Loovad või ehitus materjali omavad Jumal ja sina.

Palve – see on konkreetne ehitus materjal mida on vaja Püha Vaimule, inglitele, et ehitada. Emotsioonid ja halamine annab negatiivse väe sõnadel. Ka need sõnad teevad oma tööd, mida sa räägid inimestega. Palve – hakka varustama kvaliteetset ehitus materjali. Kui ei ole sõna ei saa ka midagi toimima.

Ta nägi riike, kus ei olnud ärkamist. Nägi deemonliku kaarti, mis sarnanes tavalise geograafilise kaardiga. Need riigid, kus ei olnud ärkamist olid nagu välja lõigatud, saatan kontrollis teatud riike. Seal ei olnud ehitus materjali, inglid oli küll, aga nad ei saanud midagi teha. Hes.20:30.

Sõnad on kui põlev(tuline) laeng.

Kõige võimsaim relv, mida omavad Jumal ja jumalalapsed on Tema Sõna. Jes.55:11 „Nõnda on ka Minu Sõnaga, mis lähtub Minu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin!“ Meie ja vaimne maailm on üks. Kui vaimsesse maailmaa tuleb piisavalt  vaimset materjali, siis Jumal ehitab.

Vaimne maailm niivõrd sõltub meist ja meie vaimsest maailmast. Vaimne maailm sellepärast, et meie varustame seda vaimsed ehitus materjali. Ja meie sellepärast, et vaimne maailm ehitab(loob).

Sõnad omavad erinevad laengut, aga me kõik oleme loovad, kuna varustame vaimsed maailma ehitus materjaliga. Sõnad võivad olla laetud negatiivse ja positiivse laenguga. Sõnad mida ütled välja energiaga omasid väge. Mõni palve on kui tühjalt laetud, sellisel palvel ei ole vastust ka. (Kaks näidet palvest.) Üks oli enne avarii ja ekstreemses olukorras ja koheselt oli palve vastus, inglid peatasid selle auto ja avarii ja tulematta.

Ta nägi kuidas Jumal lõi. Tema Sõnal oli nii võimas laeng, et kohe asjad toimusid. Jumal Sõna on laetud meelevallaga ja väega. Ta nägi, kuidas inimesed juba omasid sellist  väge. Prohvet Eelija, algkoguduse apostlid. Jumal  tõstab inimesi, kes hakkavad omandama kontinente. Sõna peab olema laetud laenguga.  Eelia oli niivõrd ärritatud, mis toimus Iisraelis ja see andis ta sõnale laengu. Vahest mõtleme, miks meil on raskused haigused vaesus. Jumal tahab meid laadida laenguga. Kui astume läbi raskuste, siis kiitke Jumalat. 1Pe.4:12-13. Hanna oli viljatu, meelekibeduses välja öeldud sõnad olid laetud, sündis Saamuel, prohvet, ajal, millal sõna oli haruldane. Kui inimene läheb läbi raskuste tema palve muutub. Nende inimeste sõnad olid autoriteetsed ja omasid kaalu ja meelevalda.

Sakarias oli uskmatu, tema naine Elisabet aga käis usus. Et Jumala plaan teostuks, Jumal pidi ta suu kinni panema kogu selle ajaks, kuni Johannes sündis. MT.5:22 „raka!“ – just andis saatanal ehitus materjali ja needis ja kandis DNK koodi needuse. Just meie hävitame Jumala tõotused oma sõnadega.

Hakka kõnelema  saan hakkama, tõusen, lähen läbi, tulen välja, saan terveks. Sõna „saagu“ on varustamine vaimsesse maailma.

Ainult kogudus omab meelevalda murda hävitavad sõnad. Esmalt seo sõnad ja siis seo kurjad vaimud kinni, anna ehitus materjali. Kõige võimsamad sõnad vaimses maailmas on „Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu!“ Puhasta vaimne atmosfäär negatiivsetest sõnadest. Sellepärast saatanal on tähtsad nõiad ja satanistid, sest nad laevad vaimsed maailma ehitus materjaliga. Kuid meie peame neid peatama ja halvama ja puhastama vaimsed atmosfääri oma linna üle , maakonna üle, riigi üle, perede üle. Enne palvet küsige Pühalt Vaimult, et ta ka näitaks kuidas palvetada.

Palve – see on Kristuse armee strateegiline manööver. Küsi Jumala käest Sõna konkreetselt mis oleks relvaks ja siis võta seda oma vaimu ja tulista välja. Saatan ei saa sellise koguduse vastu.

LÄBIGE AUGA OMA RASKED PÄEVAD.